Sähköinen Taloushallinto

Sähköinen taloushallinto yksinkertaisuudessaan tarkoittaa verkkolaskujen vastaanottamista ja lähettämistä ja sähköisiä toimintoja tukevan ohjelmiston aktiivista käyttöä. Saadaksesi irti kaiken potentiaalin, tarvitset verkkolaskutusosoitteen, joka toimii samalla tavalla kun fyysinen osoite. Se mahdollistaa laskujen lähettämisen ja vastaanottamisen digitaalisin keinoin.
Sähköinen taloushallinto
Sähköinen taloushallinto

Olemme täyden palvelun sähköinen tilitoimisto ja seuraavien osa-alueiden sähköiset työkalut voit saada meiltä jaettuun käyttöön:
Verkkolaskutus
Meiltä saat kaiken tarvittavan verkkolaskuttamiseen. 
 - Oma verkkolaskuosoite
 - Verkkolaskujen vastaanottolaatikko
 - Verkkolaskujen lähettäminen suoraan asiakkaan sähköisen taloushallinnon järjestelmään kiertoon. 
Ostolaskujen käsittely
Verkkolaskujen lähettämisen tapaan voit myös vastaanottaa verkkolaskuja suoraan järjestelmään. Voimme käsitellä saapuneita ostolaskuja puolestasi tai sen voi organisoida yhteiskäyttötunnusten avuin. 
Lisäksi, voimme toimia yrityksellesi ostolaskujen vastaanottajana ei pelkästään verkkolaskujen osalta, mutta myös muuten.
Maksatuspalvelut
Maksatuspalvelut ovat hyvin tiiviisti yhteydessä ostolaskujen käsittelyn prosessiin ja sitä voi kuvata seuraavaksi askeleeksi. Maksatuspalvelun asiakkaana tilitoimistomme hoitaa yrityksesi puolesta ostolaskujen käsittelyn lisäksi myös maksatuksen erikseen asennettavan Web Service- kanavan kautta, joka on tällä hetkellä suurin Suomessa käytössä oleva valtuutetun maksatuksen toimituskanava. Maksatukseen voi kytkeä kaikki yrityksen maksupuolen toimet.
Palkkahallinto
Meiltä voit saada sähköisen tai perinteisen palkkahallinnon kokonaisuudet. Palkkahallinnon voi myös kytkeä maksatuspalveluun, jolloin henkilösivukulut ja verojen toimitus onnistuu tilitoimiston välityksellä. Palkkahallinnossa pidämme huolen, että palkkaamiseen liittyvät prosessit ovat ajan tasalla säännöksiin nähden. Lisäksi varmistamme, että palkkahallinnon osalta toimet on tehty aina ajallaan ja kaikki osapuolet pidetään tyytyväisenä, työntekijät, työnantajan sekä verottajan.
Veroilmoitukset
Voit saada meiltä veroilmoitukset oikea-aikaisesti ja oikeaoppisesti verottajalle. Useimmiten käytettyjä veroilmoituksia ovat: 


 - Arvonlisäveroilmoitus

 - Tuloveroilmoitus

 - Tulorekisteri- ilmoitukset (työnantajille) 


Hoidamme myös tarpeesi nähden juuri sinua koskevat veroilmoitukset sähköisesti tai perinteisesti.

Kirjanpito & arkisto
Sähköisen taloushallinnon sähköinen arkisto säilyy turvallisesti koko arkistoinnin lakisääteisen ajan. Kirjanpito realisoituu sähköisessä taloushallinnossa hyvin pitkälle osakirjanpitojen toimesta, mutta jotkut asiat edelleen toimitetaan kirjanpidon työkaluja käyttämällä, kuten esim. Korttiostot. Saat tämän kaiken meiltä osana kokonaispakettia.


Mitä Hyötyjä?

- Yrityksen talouden reaaliaikaisuus 

Sähköisen taloushallinnon ohjelmisto toimii yhteisenä taloustiedon portaalina ja tilanteen tarpeeseen tieto löytyy nopeasti


- Taloushallinto ei ole enää sidottu paikkaan. 

Sillä ohjelmisto on pilvipalvelu, voi sitä käyttää monipuolisesti eri laitteilla ja eri paikoissa. Lisäksi käyttäjä saa ohjelmistopäivitykset käyttöönsä automaattisesti


- Modulaarinen rakenne 

Palvelumoduuleista voi rakentaa juuri sinulle sopivan kokonaisuuden.


- Yhteistyö tilitoimiston kanssa helpottuu 

Kun tilitoimisto ja yritys käyttää palvelua jaetusti, on tiedot jatkuvasti synkronoitu ja molempien osapuolien saatavilla.