Palkkahallinto

Voit tarvittaessa ulkoistaa yrityksesi palkkahallinnolliset vastuut huoletta meille. Käytämme nykyaikaisia työkaluja palvelun tuottamiseen ja varmistamme, että aineiston toimittamiseen on käytössä turvalliset kanavat ja säilöntäpaikat. 

Lisäksi, varmistamme, että palkkahallinnolliset prosessit ovat lain ja työehtosopimuksien mukaisesti täysin kunnossa. Verkosto ja jatkuva analysointi takaa sen, että käytössämme on viimeisimmät laki- työehtosopimuksien päivitykset.

Saat tämän kaiken meiltä:
Palkanlaskenta
Palkanlaskenta kokonaisuudessaan sisältää hyvin monipuolisia palveluja ja huomioon otettavia asioita. Pääpaino prosessissa on sen ajantasaisuudessa, että kaikki uusimmat säännökset ja sopimukset on otettu huomioon. Tämän kaiken ollen kunnossa palkanlaskentasi toimii sujuvasti kaikilla sen osa-alueilla. Meiltä saat tarvittaessa palkkahallinnon kokonaisuudessaan tai esim. osatoimeksiantona. Lisäksi, palkkahallinnossa voi kokonaisuutena olla alueita, joille yritykselläsi ei ole tarvetta, näin luonnollisesti syntyy osatoimeksianto. Lähtökohtana palvelupaketissa on yrityksesi tarpeet. Laskemme palkkojen lisäksi kaikki henkilösivukulut ja pidämme kirjaa kaikista kertyvistä suorituksista.
Palkkaerittelyjen toimitus
Palkkahallinnon kaikille tuttu palkkaerittely on yksi palkkahallinnon tuottamista asiakirjoista. Toimitamme asiakkaamme puolesta palkkaerittelyjä verkkopalkkana tai perinteisin muodoin. Jälleen tässäkin asiassa yrityksesi tarve ratkaisee menettelyn. Palkkaerittelyt toimitetaan meidän puolesta aina ajoissa, läpinäkyvästi ja toimivasti.
Palkkojen ja työnantajasuoritusten maksatus
Yritykselläsi on mahdollisuus saada palkkojen ja työnantajasuoritusten maksatuspalvelua osana ostolaskujen maksatusta. Erikseen palkkojen maksuun voidaan kytkeä Web Services- kanava, mutta usein maksatuksen yhteydessä on järkevää pohtia myös muitakin maksatuspalvelun muotoja. Palkkojen ja työnantajasuoritusten maksatuksen ulkoistamisella saadaan aikaan tehokas ja sujuva kokonaisprosessi, jossa hallinnolliset tehtävät jäävät sinulta hyvin pieniksi.
Matkalaskujen käsittely
Matkalaskujen käsittelyä voidaan suorittaa palkanlaskennan yhteydessä tai erillisenä toimena. Jos yrityksessäsi on tarvetta maksaa matkakorvauksia, avustamme mielellään myös matkalaskujen tekemiseen liittyvissä prosesseissa, että saadaan matkakorvauksen saajan toimet minimisoitua ja sujuvoitettua mahdollisimman toimivaksi kokonaisuudeksi. Tarkoitus ei ole tietenkään “kiusata” matkakorvauksen saajaa, kuten monesti voi vahingossa tapahtua, etenkin jos matkakorvauksia haetaan harvemmin.
Palkkakirjanpito
Palkanlaskennan työkalut ovat integroitu kirjanpitoon joko suoraan tai tulosteiden kautta. Toimimme tässä asiassa riippuen palkkahallinnon toimitus prosessista, mutta tärkeintä on että saat meiltä palkkahallinnon lisäpalveluna kirjanpidon lisäksi, ja luonnollisesti pidämme huolen palkkahallinnon kirjanpidollisista vastuista.
Lomakertymien ylläpito, seuranta ja laskenta
Palkkahallinnon tärkeä osa on lomakertymien ja “pekkasten”- saldoseuranta, sillä nämä kertymät muodostavat yritykselle velkataakan ja sen suuruuden tarkka tieto on tärkeää tulevaisuuden suunnittelun kannalta. Meiltä saat lomakertymät ja pekkaskertymät mukaan palkkahallinnon kokonaisuuteen.
Lopputilien laskenta
Lopputilien laskennassa kaikki loma- pekkaskertymät on purettava ja lopputilin maksuaikaitauluissa on omat sääntönsä. Pidämme huolen, että lopputilien osalta yrityksesi noudattaa kaikkia sopimuksia ja säännöksiä. Lisäksi, voit luottaa, että mitään kertymiä ei jää haamuksi taseeseen työsopimuksen loputtua.
Kela korvauksien hakeminen
Palkanmaksun omavastuuaikojen jälkeen sairauspoissaolo- ja vanhempainvapaan tapauksissa työnantajilla on oikeus saada kela-korvauksia. Hoidamme nämä asiat puolestasi automaattisesti, jolloin yritykselle jää vain pieni hallinnollinen toimi.
Jatkuva työoikeuden analyysi ja ylläpito
Palkkahallinnon sujuvuuden kannalta työoikeuden ehdoton tietämys on pakollinen ehto. Tämäkin toimi tapahtuu automaattisesti taustalla, sillä arvolupauksemme on palkkahallinnon ajantasainen ja sujuva toiminta.
Tulorekisteri- ilmoitukset
Palkkaa maksavien työnantajien on oltava jatkuvassa yhteydessä tulorekisteriin. Palkanmaksun kaikki tieto on ilmoitettava tulorekisteriin määrättyjen aikataulujen rajoissa, joiden ulkopuolella tapahtuneista ilmoituksista seuraa viivästysmaksut. Pidätämme prosessin viivästysmaksuriskit itsellämme, niin sinun ei ikinä tarvitse huolehtia aikatauluista, sillä me pidämme huolen aikataulujen toteutumisesta. Matkalaskut myös ilmoitetaan tulorekisteriin.
Image 19.1.2022 at 14.44
Image 19.1.2022 at 14.44


Suoritamme palkkahallinnolliset työt aina ajoissa ja tuemme sinua proaktiivisesti palkkahallinnon muissa osa-alueissa kuten: Työajanseuranta, Työsopiminen, Työnantajan vakuutusasiat, Maksatuspalvelut