Referenssi: KP Vartiointi

KP Vartiointi on laatua tavoitteleva, Kokkolalainen, paikallinen vartioimisliike, jota johdetaan neljän kumppanin resurssein. KP Vartiointi kokee jokaisen kumppanin olevan yhtiössään samanarvoinen ja ketään ei esitetä yhtiön edustajaksi, vaan edustus tapahtuu koko ryhmällä. 

Referenssihaastatteluun kuitenkin haastateltiin yhtiön toimitusjohtajaa Lari Aurojärveä, joka on toiminut aiemminkin yksityisyrittäjänä ja toimii tällä hetkellä myös muissakin yhtiöissä aktiivisesti. Lari Aurojärven yrittäjyyden himo on kasvanut vahvaksi, sillä yrittäminen on aina kiinnostanut Laria. 

Mutta mitä KP Vartiointi oikein tekee? 

KP Vartiointi toimittaa vartiointia, järjestyksen valvontaa, turvatekniikan asennuksia ja turvallisuuspalveluita pääosin paikallisesti Kokkolan alueella, mutta myös Keski-Pohjanmaalla. Lisäksi palvelualueeseen kuuluu myös Himanka. 

Toiminnassaan KP Vartiointi panostaa erityisesti laatuun, jonka asiakkaat määrittelevät. Aikatauluissa pysyminen ja sovittujen asioiden hoitaminen on KP:n toiminnassa ensiarvoisen tärkeää laadun kannalta. 

Taloushallintoon liittyen laatuorientoituminen näkyy myös odotuksissa.

Laatua tiimityöskentelyllä ja henkilökohtaisella lähestymistavalla

Corosarin palveluissa KP Vartiointi määrittelee tärkeimmiksi osa-alueiksi tiimityöskentelyn, rehellisyyden ja henkilökohtaisen lähestymistavan. He kokevat myös näiden osa-alueiden osalta yhteistyön sujuneen toistaiseksi hyvin. 

“Laskemme Iljan osaksi meidän tiimiämme, vaikka hän tekeekin työtä Vantaalta ja me täällä Kokkolassa” - Toimitusjohtaja Lari Aurojärvi

Myös palvelusuhteen helppous on tullut KP Vartioinnille ilmi, sillä helppo kommunikointi ja mahdollisuus ottaa asioita puheeksi lennosta ilman monimutkaisia yhteydenottokanavia on ollut ehdottoman tärkeää, että tiimityöskentelyä voitaisiin kuvata tehokkaaksi. 

Taloushallinnon asiat KP Vartiointi kokee laadukkaiksi, kun palvelukokonaisuus on kaikenkattava ja kenenkään kumppaneista ei tarvitsisi arjessaan kamppailla taloushallintoon liittyvien asioiden kanssa. Tämä on KP Vartioinnin mielestä toteutunut. KP Vartiointi panostaa arjessa paljon myyntiin ja kokee, että taloushallinnon rutiineille ei siinä asetelmassa ole tilaa, vaan palvelut on toimitettava tarkasti, kattavasti ja ensisijaisesti luotettavasti. 

Corosarin palvelusuhde alkoi jo aiemmin

Lari Aurojärven yrittäjän polku on jo aiemmin tutustunut Corosariin, ensin asiakkaana ja nyt myös toimittajana. Lari Aurojärvi kuvaa taloushallinnon kumppanin valintaa seuraavasti: “On paljon helpompi ostaa palvelua tutun henkilön kautta, johon voi luottaa”

Lari näkee Corosarin mahdollisena taloushallinnon kumppanina myös muissa projekteissaan. 

KP Vartiointi kokee taloushallinnon olevan liian tulkinnanvaraista ja eivät halua itse tulkita säännöksiä. Sen takia he ovat hankkineet asialle kumppanin. 

Corosar vastaa KP Vartioinnin taloushallinnon osa-alueella seuraavista toimista:

 - Laskutus

 - Palkkahallinto 

 - Verotus

 - Kirjanpito 

 - Neuvonta

KP Vartioinnin tiimi Kokkolan toimipisteessä

Leave a Reply

Your email address will not be published.