Oma auton käyttö työmatkoihin tai vapaa käyttöetu yrittäjän ja yrityksen näkökulmasta

Asetelma

Vertailussa käytetään seuraavaa asetelmaa:

Taulukko 1. Yrittäjän taustatiedot

Yrittäjä  
Palkkatulot50 000 € /vuosi
Työmatkat10 000km/vuosi
Omat ajot20 000km/vuosi

Yrittäjän veroprosentti on 50 000 € vuosituloilla n. 24 %, näissä esimerkeissä käytetään lukua 24 %. Yrityksen YEL- kuluja ei oteta huomioon. 

Taulukko 2. Ajoneuvon taustatiedot

Ajoneuvo  
Skoda Superb, vuosimalli 202245 000 €kokonaishinta
Suunniteltu käyttöaika5vuotta
Arvo käyttöajan lopussa20 000 € 
 - Arvonaleneminen25 000 € 
Kulutus6litraa/100km
Polttoaineen keskiarvohinta1,8€/ litra

Taulukko 3. Ajoneuvon käyttökustannukset

Vuosittaiset käyttökustannukset  
Täyskasko800 € /vuodessa
Polttoainekulut3 240,00 € /vuodessa
Verot500 € /vuodessa
Huollot800 € /vuodessa
  - Juoksevat kulut5 340 € /vuodessa
  - Kokonaiskulut (arvonaleneminen)10 340 € /vuodessa

Taulukko 4. Yrityksen taustatiedot

Yritys 
Veroitettava tulos80 000 €
Yhteisövero16 000 €
  - Nettotulos64 000 €

Oman auton käyttö työmatkoihin

Tässä vaihtoehdossa, lasketaan yrityksen maksaneen työmatkoista verohallinnon päätöksen mukaisesti kilometrikorvausta, joka on vuodelle 2022 0,46 €/km.

Tässä esimerkissä katsotaan työmatkakorvauksien vaikutusta yhtiön tulokseen ja verohyötyyn. Lisäksi verrataan yrittäjän hyötyjä matkakorvauksista ja ajoneuvon yksityiskäytön todellista kustannusta. 

Taulukko 5. Oman auton käytön kustannusrakenne

Työmatkat 10 000km/vuosi
Työmatkakorvaus0,46 € /km
Kokonaiskorvaus4 600,00 € /vuosi
   
Ajoneuvon vuosittainen käyttökustannus10 340 € /vuosi
 - Jäljelle jäävä yksityiskäytön kustannus5 740,00 € /vuosi
Omat ajot20 000km/vuosi
Yksityiskäytön kilometrikustannus0,287 € /km
 - 100km28,70 € /100km

Veroton hyöty tässä esimerkissä on 4600 €/vuodessa, joka muussa tapauksessa jäisi yritykseltä vähentämättä. 

Yrityksen kannalta 4600 € on vähennyskelpoinen kulu ja sen verovaikutus on yhteisöveron verran eli 4600 €*20% = 920 €

Oman auton käytön esimerkissä yrittäjä saa 4600 € kulukorvauksia verottomana yhtiöltä ja lopullinen nettotulo kaikkien ajoneuvokulujen jälkeen on:

 Yrittäjä  
 Palkkatulot50 000 € /vuodessa
 - Verot (24%)12 000 € 
 + Työmatkakulukorvaukset4 600 € 
 - Ajoneuvon käyttökustannukset10 340 € /vuodessa
 =  - jää nettoa32 260 € /vuodessa

Yrityksen kannalta tilanne on nettotuloksen osalta seuraava:

 Yhtiö  
 Bruttotulos80 000 € /vuodessa
 - Työmatkakorvaukset4 600 € 
 - Yhteisövero15 080 € 
 = Nettotulos60 320 € 

Ajoneuvo yhtiön omistuksessa + vapaa autoetu

Kun ajoneuvon on yhtiön nimissä, kaikki siihen liittyvät kustannukset ovat vähennyskelpoisia yhtiön tuloverotuksessa, mutta vapaan käyttöedun autoedussa, käyttökustannuksien sisältämällä arvonlisäverolla ei ole vähennysoikeutta. Auton hankinnasta ei myöskään voi vähentää arvonlisäveroa vapaan käyttöedun autoissa. Arvonlisäveron vähennysoikeus on ainoastaan 100 % yrityksen käytössä oleville ajoneuvoille, joilla ei ajeta yksityisajoja. 

Tässä esimerkissä käytetään seuraavia olettamia: 

  1. Autoedun arvo vähennetään yrittäjän rahapalkasta ja verotettava ansiotulo on edelleen 50 000 €/vuodessa
  2. Kyseinen rahapalkka lisätään takaisin yhtiön tulokseen, sillä yritys ei maksa sitä osuutta rahana, vaan autoetuna.
  3. Esimerkissä käytetään samaa ajoneuvoa ja sen suunniteltu käyttöikä on samat 5 vuotta
  4. Ajoneuvo ostetaan yhtiöön käteisellä ja sen arvon odotetaan olevan 5 vuoden päästä sama kun 
  5. Ajoneuvo on yrittäjän käytössä vapaana käyttöetuna, jolloin kaikki kustannukset ovat yhtiöllä

Katsotaan ensin yrittäjää, joka saa ajoneuvon vapaan käyttöedun. 

Vapaakäyttöedun laskenta kyseiselle autolle on 1,4 % hankintamenosta + kiinteä osuus 270 €/kk. 

Autoedun laskenta
Hankintahinta45 000 €
Laskennallinen hankintahinta41 600 €
Kiinteä osuus 270 € /kk
 Vapaakäyttöedun arvo 852 € /kk
 - Vuodessa10 229 € /vuodessa

Tällä tavoin, yrittäjän rahapalkka pienenee ja tuloasetelma muodostuu seuraavaksi:

 Yrittäjä  
 Palkkatulot50 000 € /vuosi
 -Vapaa autoetu10 229 € /vuosi
 =Rahapalkka39 771 € /vuosi
 - Verot (24%)12 000 € /vuosi
 = - jää nettotuloa27 771 € /vuosi

Voidaan nähdä, että yrittäjän kannalta tämmöinen asetelma on heikompi nettotuloihin nähden, kun oman auton käytön esimerkissä. 

Katsotaan seuraavaksi yrityksen kannalta kustannuksia, jotka muodostuvat aiemmin laskettujen ajoneuvokustannuksien pohjalle. 

 Bruttotulos80 000 €
 - Yhteisövero16 000 €
 = Nettotulos64 000 €

Loppuvertailu

  Oma autoVapaa käyttöetu
YhtiöNettotulos60 320 €64 000 €
YrittäjäNettopalkat30 860 €27 771 €

Lopussa voidaan nähdä, oman auton käytöstä yrittäjälle jää nettoa 3089€ enemmän, kuin käyttöedun tilanteessa.

Toisin kuin yrityksen osalta, yrityksessä on vapaan käyttöedun tilanteessa 3680€ enemmän jaettavaa nettotulosta, jonka voi tarvittaessa maksaa palkkana, eli nostaa yrittäjän palkan kokonaistasoa tai vaihtoehtoisesti jättää yhtiöön tulevaisuutta varten.  

Lopullinen odotustulos on riippuvainen monesta eri muuttujasta, joita on kuvattu asetelmassa. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.