Matkakorvaukset ja päiväraha erityisalalla

Rakennusala on Suomessa hyvin laaja ja se on yksi erityisaloista, jossa voi tulla vastaan erityisiä työntekopaikkoja. 

Työnantaja voi korvata työntekijöilleen työmatkasta erityiselle työntekemispaikalle verohallinnon päätöksen mukaisesti vuonna 2022, kilometrikorvausta henkilöautosta 0,46 €/km. 

Lisäksi työnantaja voi joko järjestää erityisellä työntekopaikalla ruokailun, tai jos sitä ei tee, niin ruokailun voi korvata ateriakorvauksena, joka on vuonna 2022 = 11,25 €. Maksimimäärä 22,50 € / vrk, sillä ateriakorvauksen voi maksaa 2 kertaa, jos työmatka kestää yli 11 tuntia. 

Kokopäivärahan maksamiseen ehtona on työmatkalla yöpyminen, muussa tapauksessa päiväraha ei ole veroton. Verollisena päivärahan maksaminen on samanarvoinen, kun normaali palkka.

Puolipäivärahan maksamiseen liittyy tulkintakysymyksiä, sillä erityisalalla päivärahan verottomuuden edellytys on yöpyminen työmatkalla, joka ei puolipäivärahan tapauksessa käytännössä toimi, mutta silti esim. Talotekniikka-alan työehtosopimus kuvaa tapauksia, jossa voisi maksaa puolipäivärahaa työmatkalta. 

Erityisalan työmatkan määritelmä on ratkaisevassa roolissa kaikkien yllä mainittujen asioiden hyödyntämisessä. 

Erityisalalla, erityinen työntekemispaikka vaihtuu työn lyhytaikaisuuden luonteen vuoksi, mutta enintään 3 vuoden jaksolle. Jos työpaikan tiedetään olevan pidempi kuin 3 vuotta, erityisalan sääntöjä ei sovelleta siihen työntekemispaikkaan. 

Alle 3 vuoden työmaihin erityisalan hyötyjä voi soveltaa. 

Erityisalalla työnantaja voi korvata työn ja kodin välisiä työmatkoja 0,46 €/km mukaisesti.

Päivärahan maksaminen estää ateriakorvauksen korvauksen. Tässä syntyy tilanne, jossa työnantaja voi valita, sillä ateriakorvauksen veroton maksaminen edellyttää sitä, että päivärahoja ei makseta. 

Lisäksi, sillä päivärahan maksaminen vaatii yöpymisen, voi työnantaja korvata myös majoituskorvauksen (2022. 57 €/ vrk) ja yöpymisrahan (13 €/ vrk.)

Lopputiivistys:

 - työmatkan erityiselle työntekemispaikalle voi korvata kilometrikorvauksen päätöksen mukaisesti kodin ja erityisen työntekemispaikan väliselle matkalle

 - työnantaja voi järjestää ruokailun tai korvata sen ateriakorvauksella verohallinnon päätöksen arvon mukaisesti, 2kpl jos työmatka > 11 tuntia

 - jos työntekijä yöpyy työmatkalla, työnantaja voi korvata työmatkakustannukset päivärahalla, majoituskorvauksella sekä yöpymisrahalla, mutta ateriakorvausta ei tässä tapauksessa voi korvata

HUOM! Tulkinnat pätevät ainoastaan erityisaloilla tehtyihin työmatkoihin erityiselle työntekemispaikalle. Selvitä huolellisesti, vastaako asetelmasi erityisalan mukaista tai ole yhteydessä, niin pohditaan tarvittaessa yhdessä. 

Lähteet: https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/65718/erityisalalla-työskentelevän-matkakustannukset4/#2-erityisalan-määritelmä

Leave a Reply

Your email address will not be published.